โปรโมชั่น ฝากต่อเนื่องนาทีทอง QueenClub88

นาทีทอง ฝากต่อเนื่อง
โปรโมชั่น ฝากต่อเนื่องนาทีทอง QueenClub88

โปรโมชั่น ฝากต่อเนื่องนาทีทอง ช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. / 20.00 – 00.00 น. / 02.00 – 06.00 น.

  • ฝาก 100 รับเพิ่ม 50 = 150 บาท
  • ฝาก 200 รับเพิ่ม 100 = 300 บาท
  • ฝาก 300 รับเพิ่ม 150 = 450 บาท
  • ฝาก 500 รับเพิ่ม 250 = 750 บาท
  • ฝาก 1,000 รับเพิ่ม 500 = 1,500 บาท